Regulamin

Tamasu Butterfly Europa GmbH

Kommunikationsstr. 8
47807 Krefeld
Niemcy
Tel. +49-2151-93567-0
Fax. +49-2151-93567-44
cs(at)butterfly.tt
www.butterfly.tt

Zarzad :
Takako Osawa, Taisei Imamura

Organ rejestrujący :Amtsgericht Krefeld
Numer : HRB 16034
Numer identyfikacji podatkowej :
DE 120277040

Osoba odpowiedzialna w rozumieniu Par. 55 Ustęp 2 RStV :
Taisei Imamura

Wydawca :
Taisei Imamura

Webmaster :
Sebastian Rangs

Zastrzeżenia dotyczące odpowiedzialności.

1.    Treść.

Autor nie gwarantuje dokładności, kompletności i jakości podawanych informacji. Roszczenia dotyczące szkód powstałych w wyniku wykorzystania podanych informacji lub ich fragmentów będą oddalane, o ile działanie autora nie nosi znamion działania zamierzonego lub stanowiącego rażące zaniedbanie. Wszystkie zamieszczane oferty nie są wiążące. Wszelkie fragmenty stron lub publikacji zawierających oferty lub informacje, mogą być poszerzone, zmienione lub częściowo albo całkowicie usunięte przez autora bez wcześniejszego uprzedzenia.

2.    Odnośniki i linki.

W przypadku pośrednich lub bezpośrednich odnośników do stron lub źródeł zewnętrznych (hyperlinki), których zawartości autor nie kontroluje i za które nie ponosi odpowiedzialności, autor nie może być prawnie odpowiedzialny, o ile nie posiada on pełnej wiedzy o ich sprzeczności z prawem. Tym samym autor deklaruje, że w czasie umieszczania linków do treści zewnętrznych nie był on świadomy nielegalności owych treści, a nielegalność owych treści nie była oczywista. Obecny i przyszły wygląd, zawarte treści, wzornictwo stron do których zamieszczane są linki, pozostają poza kontrolą autora. W związku z tym nie ponosi on odpowiedzialności za wszelkie zmiany dotyczące stron dokonane po zamieszczeniu do nich linku lub odnośnika. To zastrzeżenie odnosi się także do wszelkich linków i odnośników umieszczonych przez autora lub osoby trzecie pozostawiające na stronie komentarze lub wpisy na forach, liście mailingowej lub w księdze gości, a także w każdej formie bazy danych gdzie takowe wpisy mogą być umieszczane. Autor nie jest odpowiedzialny za nielegalne, nieprawidłowe lub niekompletne treści umieszczane na stronach, do których umieścił linki lub odnośniki, a także szkody powstałe w wyniku ich użycia. W takim przypadku odpowiedzialność spoczywa na autorze nielegalnych, nieprawidłowych lub niekompletnych treści.

3.    Prawa autorskie.

We wszystkich publikacjach autor stara się szanować prawa autorskie do wszelkich zamieszczanych grafik, plików audio i video oraz tekstów, zamieszczać własne grafiki, pliki audio i video oraz teksty, a także grafiki, pliki audio i video oraz teksty będące własnością publiczną. Wszelkie wymienione w tekście lub umieszczone na stronie marki i znaki handlowe, mogące stanowić własność osób postronnych, podlegają ochronie i odnoszą się do nich odpowiednie przepisy prawa autorskiego. Wzmianka dotycząca nazwy handlowej nie powinna powodować domniemania, że dana nazwa nie jest zarejestrowana i nie stanowi czyjeś własności. Autor także zastrzega sobie prawa do kopiowania i publikowania treści lub obiektów swojego autorstwa. Wszelkie kopiowanie lub używanie własności intelektualnej w formie grafiki, plików audio lub video albo tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach, narusza prawa autorskie.

4.    Ochrona prywatności.

Decyzji użytkownika pozostawiony jest zakres informacji osobistych lub biznesowych (adres e-mail, imię i nazwisko, dane teleadresowe), które ujawnia na stronie. W sytuacji gdy zostaną wprowadzone techniczne możliwości dokonywania płatności na stronie lub korzystania z różnego rodzaju usług, możliwe będzie korzystanie z nich bez wprowadzania wyżej wymienionych danych lub pod pseudonimem. Dane kontaktowe podawane w równych miejscach na stronie, takie jak adresy, numery telefonów lub faksów, a także adresy e-mail, nie mogą być używane przez osoby postronne do wysyłania nieuzgodnionych wcześniej treści. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko autorom informacji mogących zostać uznane za spam.

5.    Niniejsze zastrzeżenia dotyczące odpowiedzialności należy traktować jako integralną część publikacji, której dotyczą.

Jeżeli fragmenty lub poszczególne wyrażenia nie są właściwe lub niezgodne z prawem, to pozostała część zastrzeżeń zachowuje ważność i moc prawną.

Koncepcja i realizacja strony
Voeller & Przyjaciele